hur fort kan man köra med takbox

Hur fort kan man köra med takbox – Funkar 250 km/h på Autobahn?

Att köra med en takbox på bilen väcker många frågor, särskilt när det gäller hastighet. Hur fort kan man egentligen köra med en takbox på bilens tak? Det korta svaret är att det alltid är bäst att följa tillverkarens rekommendationer för max hastighet, i de flesta fall 130 km/h. Men låt oss dyka djupare i ämnet och utforska de tekniska, säkerhetsmässiga och ekonomiska aspekterna av att köra i höga hastigheter med en takbox monterad.

Kan man köra i 250 km/h på Autobahn – Med en takbox monterad?

Autobahn i Tyskland är känd för sina sträckor utan hastighetsbegränsningar, vilket lockar många bilentusiaster att pressa sina fordon till max. Men när det kommer till att köra med en takbox, är det inte bara bilens prestanda som sätts på prov, utan även takboxens konstruktion och monteringssystem.

De flesta tillverkare av takboxar specificerar en maxhastighet på cirka 130 km/h. Detta beror på flera faktorer, bland annat aerodynamik, stabilitet och säkerhet. Vissa boxar är dock märkta för 150 km/h, men högre än så är ytterst ovanligt. Vid hastigheter över 130 km/h ökar luftmotståndet dramatiskt, vilket inte bara påverkar bränsleförbrukningen utan även bilens stabilitet och manövrerbarhet. Att köra i 250 km/h med en takbox är inte bara orealistiskt, det är också extremt farligt. Med all sannolikhet kommer boxen att bli till smådelar.

Vilken typ av takbox är bäst om man vill köra fort?

Om man ändå överväger att köra i höga hastigheter med en takbox, är det viktigt att välja rätt typ av takbox. Här är några faktorer att beakta:

 • Aerodynamisk design: En strömlinjeformad takbox minskar luftmotståndet och bidrar till bättre stabilitet vid högre hastigheter.
 • Materialkvalitet: Högkvalitativa material som slitstark plast eller aluminium kan bättre hantera de krafter som uppstår vid höga hastigheter.
 • Säkerhetsfunktioner: Takboxar med robusta låssystem och säkerhetsanordningar för att förhindra att lasten flyger ut vid en plötslig inbromsning eller kollision är att föredra.
denna takbox är inte särskilt aerodynamisk och ger därmed inte möjlighet att köra i alltför hög hastighet
En sådan här takbox är inte särskilt aerodynamisk och ger därmed inte möjligheten att köra i alltför hög hastighet.

Finns det någon lag som bestämmer hur fort man får köra med en takbox?

Det finns inga specifika lagar som reglerar maxhastigheten för bilar med takbox, men de allmänna trafikreglerna och hastighetsbegränsningarna gäller förstås. I de flesta länder rekommenderas det att hålla sig till tillverkarens hastighetsangivelser för att undvika böter eller riskera säkerheten, dessa är för de flesta takboxar 130 km/h.

Vad det däremot finns lagar och regler kring är lastsäkerheten, enligt trafikförordningen ska både takbox och innehållet i den vara ordentligt lastsäkrade. Läs mer om detta på Trafikverkets webbplats.

Det är viktigt att takräckena är korrekt och ordentligt monterade

En av de viktigaste aspekterna av att köra med en takbox är att säkerställa att takräckena och själva boxen är korrekt monterade. En felaktigt monterad takbox kan lossna vid höga hastigheter, vilket kan leda till allvarliga olyckor. Följ alltid instruktionerna noggrant och kontrollera regelbundet att alla fästen är ordentligt åtdragna.

Byt ut takboxen om plasten är skör efter åratal av solljus

Takboxar som utsätts för direkt solljus under långa perioder kan bli spröda och förlora sin hållfasthet. UV-strålar bryter ner plastmaterialet över tid, vilket kan leda till sprickor och brott. Det är viktigt att regelbundet inspektera takboxen och byta ut den om den visar tecken på slitage eller skörhet. En takbox med skört skal/plast kan slitas sönder av vindtrycket om man kör i en hög hastighet.

Behöver du en ny takbox till din bil? Klicka dig in på Calix Roof Boxes redan idag och spana in deras breda utbud av svensktillverkade kvalitetsboxar som samtliga har en iögonfallande design.

även stora utrymliga bilar och minibussar kan vara i behov av det extra lastutrymme som en takbox ger
Även stora och utrymliga bilar och miniburrar kan vara i behov av det extra lastutrymme som en takbox ger.

Konsekvenser av att krocka bilen med en takbox monterad

En kollision med en takbox monterad på bilen kan ha allvarliga och långtgående konsekvenser. Det finns flera aspekter att beakta när det gäller hur en takbox påverkar säkerheten vid en kollision. Vid en krock förändras kraftfördelningen och bilens dynamik på ett sätt som kan öka risken för skador på både fordon och passagerare.

Kraftfördelning och stabilitet:
När en bil med en takbox kolliderar, påverkas kraftfördelningen jämfört med en bil utan extra last på taket. Takboxen bidrar till en högre tyngdpunkt, vilket kan göra bilen mer benägen att rulla över vid en kraftig kollision eller undanmanöver. Vid en frontalkrock kan den extra vikten på taket öka belastningen på bilens struktur, särskilt på takräcken och fästpunkterna. Om takboxen inte är ordentligt fastsatt, finns risken att den lossnar från bilen, vilket kan leda till att den flyger iväg och orsakar ytterligare skador på andra fordon eller människor och djur i närheten.

Farliga projektiler:
Innehållet i takboxen kan också utgöra en allvarlig fara vid en kollision. Om lasten inte är ordentligt säkrad, kan föremålen inne i takboxen bli till farliga projektiler, exempelvis skidor. Vid en kraftig inbromsning eller kollision kan föremål slungas ut ur takboxen och träffa passagerare i bilen eller människor utanför. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller till och med vara dödligt.

Strukturella skador på fordonet:
Takboxens infästningspunkter på taket kan också påverkas negativt vid en kollision. Om kollisionen är tillräckligt kraftig, kan fästpunkterna brytas eller lossna, vilket inte bara skadar takboxen utan även bilens tak. Detta kan leda till kostsamma reparationer och minskad strukturell integritet för bilen.

Påverkan på passagerarskyddssystem:
Bilar är designade med en mängd olika säkerhetssystem, såsom krockkuddar och deformationszoner, som är optimerade för att skydda passagerarna vid en kollision. När en takbox är monterad, kan dessa system påverkas. Till exempel, om takboxen lossnar vid en kollision, kan den påverka hur krockkuddarna utlöses eller hur deformationszonerna fungerar, vilket kan minska effektiviteten hos dessa skyddssystem.

Efterkollision effekter:
Efter en kollision är det också viktigt att tänka på de sekundära effekterna av att ha en takbox. En takbox utspridd på vägen kan utgöra en fara för räddningspersonal och andra trafikanter. Dessutom kan innehållet i takboxen, särskilt om det består av farligt gods, förvärra situationen ytterligare.

Förebyggande åtgärder:
För att minimera riskerna vid en kollision med en takbox är det viktigt att vidta vissa förebyggande åtgärder:

 • Korrekt montering: Säkerställ att takboxen är korrekt och ordentligt monterad enligt tillverkarens instruktioner.
 • Regelbunden kontroll: Inspektera regelbundet takboxen och fästpunkterna för tecken på slitage eller skador.
 • Säkra lasten: Se till att innehållet i takboxen är ordentligt fastspänt för att förhindra att det flyger ut vid en kollision.
 • Håll hastighetsgränserna: Följ tillverkarens rekommenderade hastighetsgränser för att minimera risken för att takboxen lossnar eller påverkar bilens stabilitet.

Hur mycket ökar förbrukningen med en takbox samt spelar det roll hur fort man kör?

Att köra med en takbox ökar bränsleförbrukningen en hel del. Den aerodynamiska dragkraften som skapas av en takbox gör att motorn måste arbeta hårdare för att upprätthålla samma hastighet, vilket leder till högre bränsleförbrukning. Enligt studier kan en takbox öka bränsleförbrukningen med upp till 20% eller mer, beroende på form och storlek.

Aerodynamisk påverkan:
Takboxar påverkar bilens aerodynamik betydligt. En bils design är optimerad för att minimera luftmotståndet, men när en takbox monteras, ökar bilens frontala yta och skapar mer drag. Detta innebär att bilen måste övervinna ett större motstånd när den rör sig genom luften, vilket kräver mer energi och därmed ökad bränsleförbrukning.

Hastighetens betydelse:
Effekten på bränsleförbrukningen är inte linjär; den ökar exponentiellt med hastigheten. Vid lägre hastigheter kan bränsleförbrukningsökningen vara relativt måttlig, men vid högre hastigheter, såsom på motorvägar, blir luftmotståndet mycket mer påtagligt. Till exempel kan en bil som kör i 120 km/h med en takbox använda betydligt mer bränsle än samma bil som kör i 80 km/h. För att optimera förbrukningen så bör man således inte köra alltför fort med en takbox.

Takboxens form och storlek:
Takboxens design spelar också en avgörande roll i hur mycket den påverkar bränsleförbrukningen. En strömlinjeformad, låg profil takbox genererar mindre luftmotstånd jämfört med en hög och klumpig takbox. De bästa takboxarna är designade med aerodynamik i åtanke, vilket hjälper till att minska luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.

Bränsleförbrukningsökning i praktiken:
I praktiken har tester visat att bränsleförbrukningen kan öka med så mycket som 10-25% beroende på olika faktorer. För en typisk mellanklassbil kan detta innebära en ökning från cirka 0,6 liter per mil till upp till 0,75 liter per mil eller mer. Detta betyder att om man kör 100 mil, kan man använda 15 liter mer bränsle än utan takbox, vilket inte bara är en ekonomisk kostnad utan också en miljöpåverkan i form av ökade koldioxidutsläpp.

Alternativa lösningar:
För att minska bränsleförbrukningen, kan man överväga några alternativ och åtgärder:

 • Avtagbara takboxar: Använd en takbox som är lätt att montera av och på, så att den endast används när det verkligen behövs. Men vart ska man förvara takboxen kanske du undrar nu? Läs vår artikel ”3 tips på förvaring av takbox – Hänga takbox på vägg eller tak” för att få inspiration i frågan.
 • Lättare last: Försök att minimera vikten på den last som transporteras i takboxen, eftersom extra vikt också bidrar till högre bränsleförbrukning.
 • Sänk hastigheten: Kör i en lägre hastighet för att minska luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.
 • Optimera lasten: Packa takboxen så att den är så aerodynamisk som möjligt, vilket innebär att undvika att ha föremål som sticker ut eller skapar onödiga luftvirvlar.
större och ej särskilt aerodynamiska takboxar resulterar i en ökad bränsleförbrukning
Större och ej särskilt aerodynamiska takboxar resulterar i en ökad bränsleförbrukning.

Hur har takboxar utvecklats genom tiden – Vad använde man förr?

Takboxar har genomgått en betydande utveckling sedan de först introducerades. Tidigare användes ofta väskor, trä- eller metallkistor eller lådor som monterades på takräcken för att transportera extra last. Dessa var tunga och inte särskilt aerodynamiska. Med tiden utvecklades mer avancerade och lätta material som plast och aluminium, vilket gjorde takboxarna lättare och mer effektiva.

Moderna takboxar är designade med aerodynamik i åtanke, vilket minskar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. De är också utrustade med avancerade låssystem och säkerhetsfunktioner för att förhindra stöld och säkerställa att lasten hålls på plats under transport.

innan dagens moderna takboxar gjorde intåg så använde man ofta väskor lådor eller metallkorgar på bilens tack för att transportera saker
Innan dagens moderna takboxar gjorde intåg, så använde man ofta väskor, lådor eller metallkorgar för att transportera saker på bilens tak.

Sammanfattning – Hur fort man kan köra med en monterad takbox

Att köra med en takbox på bilen kräver noggrann planering och eftertanke, särskilt när det gäller hastighet. Att följa tillverkarens rekommendationer för maxhastighet är avgörande för säkerheten och bränsleekonomin. Även om det kan vara frestande att trycka gasen i botten på Autobahn, är det viktigt att komma ihåg att en takbox inte är designad för extremt höga hastigheter. Genom att välja rätt typ av takbox och säkerställa korrekt montering kan man njuta av fördelarna med extra lastutrymme utan att kompromissa med säkerheten.

Takboxar har kommit långt sedan deras tidiga dagar, med moderna versioner som erbjuder både funktionalitet och stil. Oavsett om du planerar en lång bilresa eller bara behöver extra utrymme för semesterbagage, är en takbox ett värdefullt tillägg till ditt fordon. Men kom ihåg, säkerhet först – kör försiktigt och njut av resan.

med en takbox så får man mer plats i bagaget och kan exempelvis ta med sig vovven i en hundbur
Med en takbox får man mer utrymme i bagaget – Exempelvis för hundburen till vovven.