Senaste nyheterna

Styckegods via lastbil innebär att individuella gods transporteras via lastbil, där gods som inte fyller en hel lastbil och ofta kombineras med andra sändningar för att tillsammans fylla lastkapaciteten av lastbilen. Detta utger en avgörande faktor för att effektivisera fraktprocesser för mindre eller enskilda sändningar som inte kräver en hel lastbil. Dessutom kan leveransen ske […]
Risken för att råka ut för en kemisk brännskada i arbetet finns exempelvis när man arbetar med kemiska processer, rengöring och underhåll, jordbruk och inom tillverkningsindustrin. För att skydda sig mot sådana skador krävs användning av personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, overaller och handskar, samt tillgång till nödduschar och ögonspolstationer för snabb åtgärd vid olyckor. Utbildning […]
Om du bedriver utrikes lastbilstransport är CMR-fraktsedeln avgörande. Det är av yttersta vikt att vara noggrann med lasten, ha alla nödvändiga dokument på plats och kunna presentera dessa vid gränsövergångar och tullstationer. Effektiviteten och lagligheten i transportsektorn är starkt beroende av korrekt dokumentation och efterlevnad av såväl nationella som internationella regler. CMR fraktsedel – Ryggraden […]
Att förvara en takbox på ett effektivt och säkert sätt är inte bara en fråga om bekvämlighet utan även en åtgärd för att förlänga dess livslängd och säkerställa dess funktionalitet när den väl behövs. En korrekt förvaring skyddar takboxen mot yttre påverkan och minimerar risken för skador och försämring över tid. Varför är det viktigt […]
Gummipackningar används för att skapa en tillförlitlig tätning mellan ytor och förhindra läckage av vätskor eller gaser i olika applikationer, som fordonsmotorer, VVS-system, livsmedels- och läkemedelsindustri samt kemiska processanläggningar. De är viktiga för att säkerställa driftsäkerhet och produktkvalitet i olika branscher och tillämpningar. Gummipackningar och deras användningsområden Gummipackningar är en avgörande komponent inom en mängd […]
Gummilister spelar en central roll i bilindustrin, där de främst används för att tätning och isolering. Gummilisters flexibilitet och hållbarhet gör dem till ett idealiskt val för att skydda känsliga delar från väder, vind och vibrationer. Materialets unika egenskaper, som elasticitet och förmågan att motstå temperaturförändringar, är anledningen till att gummi är det föredragna materialet […]
Vid service av lastbil, ofta benämnt ’lastbilsservice’ inom branschen, utförs en noggrann inspektion av fordonets komponenter för att identifiera skador eller slitage. Dessutom byts olja och smörjmedel, bromssystemet kontrolleras, däcken inspekteras och rotation utförs vid behov, kylsystemet kontrolleras, och elektriska system testas. Slutligen dokumenteras alla åtgärder för att underlätta framtida underhåll och säkerställa lastbilens optimala […]
Vid hantering av brandfarliga produkter i verkstäder är det avgörande att förstå och implementera strikta säkerhetsprotokoll. Detta innebär kunskap om de risker som är förknippade med olika brandfarliga ämnen, korrekt utrustning och rutiner för att förebygga olyckor, samt hur man agerar om en olycka trots allt skulle inträffa. Vilka brandfarliga produkter bör man vara extra […]