Verkstad

dörrstopp slagport
  • 2024-06

Dörrstopp för slagport – Skydda garage och omgivning

Vid köp av dörrstopp för slagport bör man tänka på portens vikt och storlek, då rätt dimensionering är avgörande för effektiv dämpning. Välj ett dörrstopp anpassat för installationsmiljön, vare sig det är för utomhus- eller inomhusbruk, och se till att materialet är hållbart, som rostfritt stål eller slitstarka polymerer. Kontrollera också underhållsbehovet och tillgängligheten av […]
Läs mer
fixa punktering bildäck

Fixa punktering på bildäck – Så kan du laga däcket själv

Fixa punktering på bildäck själv genom att först identifiera skadan, som ofta är orsakad av föremål som spikar eller glas. Titta igenom och känn på däcket eller använd en tvål- och vattenlösning för att hitta läckan. Du kan sedan laga den genom att använda en däckreparationssats med rasp, insättningsnål och reparationsplugg, eller en däcklagningsvätska som […]
Läs mer
mekaniker timpris
  • 2024-06

Mekaniker timpris – Är det samma kostnad överallt?

Timpris för de tjänster som en mekaniker erbjuder varierar beroende på en rad faktorer som geografisk plats, typ av verkstad, och vilken typ av arbete som ska utföras. Generellt sett är timdebitering den vanligaste modellen för mekaniker, särskilt vid felsökning, men många arbeten kan också utföras till fasta priser. I denna artikel kommer vi att […]
Läs mer
vulkanisering gummi

Vulkanisering av gummi – Hur går vulkning till?

Vulkanisering av gummi är en process där rågummi blandas med svavel och sedan hettas upp, vilket skapar starka tvärbindningar mellan polymerkedjorna. Denna kemiska förändring resulterar i ett material som är mer elastiskt, hållbart och motståndskraftigt mot temperaturvariationer och mekanisk stress. Processen är central inom tillverkning av allt från bildäck till industriella tätningar och sportutrustning. Fördelar  […]
Läs mer
vad är bussningar på en bil

Vad är bussningar på en bil? Komponenter för komfort och funktion

Bussningar är centrala och oersättliga komponenter i en bils upphängningssystem och ger både komfort och funktionalitet. De är ämnade för att absorbera stötar och vibrationer, minska friktionen mellan rörliga delar och säkerställa att fordonet kan manövreras smidigt och säkert på vägen. Dessa relativt små men ack så viktiga delar bidrar till att förbättra körkänslan, öka […]
Läs mer
kemisk brännskada
  • 2024-05

Hur kan en kemisk brännskada förebyggas på arbetsplatsen?

Risken för att råka ut för en kemisk brännskada i arbetet finns exempelvis när man arbetar med kemiska processer, rengöring och underhåll, jordbruk och inom tillverkningsindustrin. För att skydda sig mot sådana skador krävs användning av personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, overaller och handskar, samt tillgång till nödduschar och ögonspolstationer för snabb åtgärd vid olyckor. Utbildning […]
Läs mer
Hänga takbox på vägg
  • 2024-05

3 tips på förvaring av takbox – Hänga takbox på vägg och i tak

Att förvara en takbox på ett effektivt och säkert sätt är inte bara en fråga om bekvämlighet utan även en åtgärd för att förlänga dess livslängd och säkerställa dess funktionalitet när den väl behövs. En korrekt förvaring skyddar takboxen mot yttre påverkan och minimerar risken för skador och försämring över tid. Varför är det viktigt […]
Läs mer
brandfarliga produkter
  • 2024-04

Hantering av brandfarliga produkter i verkstad

Vid hantering av brandfarliga produkter i verkstäder är det avgörande att förstå och implementera strikta säkerhetsprotokoll. Detta innebär kunskap om de risker som är förknippade med olika brandfarliga ämnen, korrekt utrustning och rutiner för att förebygga olyckor, samt hur man agerar om en olycka trots allt skulle inträffa. Vilka brandfarliga produkter bör man vara extra […]
Läs mer
frätande ämne i ögat
  • 2024-04

Frätande ämne i ögat – Hur undviker man ögonfrätskador?

Om du fått ett frätande ämne i ögat är det viktigt att omedelbart skölja ögat med rikligt med rent vatten eller en ögonspolningslösning i minst 15 minuter. Kontakta sedan omedelbart medicinsk hjälp för vidare behandling och fortsätt att skölja ögat med vatten tills hjälp är tillgänglig. Frätande ämne i ögat – Så gör du! När […]
Läs mer