Verkstad

kemisk brännskada
  • 2024-05

Hur kan en kemisk brännskada förebyggas på arbetsplatsen?

Risken för att råka ut för en kemisk brännskada i arbetet finns exempelvis när man arbetar med kemiska processer, rengöring och underhåll, jordbruk och inom tillverkningsindustrin. För att skydda sig mot sådana skador krävs användning av personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, overaller och handskar, samt tillgång till nödduschar och ögonspolstationer för snabb åtgärd vid olyckor. Utbildning […]
Läs mer
Hänga takbox på vägg
  • 2024-05

3 tips på förvaring av takbox – Hänga takbox på vägg och i tak

Att förvara en takbox på ett effektivt och säkert sätt är inte bara en fråga om bekvämlighet utan även en åtgärd för att förlänga dess livslängd och säkerställa dess funktionalitet när den väl behövs. En korrekt förvaring skyddar takboxen mot yttre påverkan och minimerar risken för skador och försämring över tid. Varför är det viktigt […]
Läs mer
brandfarliga produkter
  • 2024-04

Hantering av brandfarliga produkter i verkstad

Vid hantering av brandfarliga produkter i verkstäder är det avgörande att förstå och implementera strikta säkerhetsprotokoll. Detta innebär kunskap om de risker som är förknippade med olika brandfarliga ämnen, korrekt utrustning och rutiner för att förebygga olyckor, samt hur man agerar om en olycka trots allt skulle inträffa. Vilka brandfarliga produkter bör man vara extra […]
Läs mer
frätande ämne i ögat
  • 2024-04

Frätande ämne i ögat – Hur undviker man ögonfrätskador?

Om du fått ett frätande ämne i ögat är det viktigt att omedelbart skölja ögat med rikligt med rent vatten eller en ögonspolningslösning i minst 15 minuter. Kontakta sedan omedelbart medicinsk hjälp för vidare behandling och fortsätt att skölja ögat med vatten tills hjälp är tillgänglig. Frätande ämne i ögat – Så gör du! När […]
Läs mer