Verkstad

dörrstopp garageport
  • 2024-07

Dörrstopp garageport – Hur installerar man den?

Dörrstopp för garageporten skyddar både porten och dess omgivning. Installationen börjar med noggrann mätning och markering var dörrstoppet ska sättas upp. Standardverktyg som skruvmejslar och eventuellt en borr kan behövas, beroende på vilken typ av dörrstopp som används. Det är viktigt att följa tillverkarens installationsinstruktioner noggrant för att försäkra att dörrstoppet fungerar effektivt och inte […]
Läs mer
utsugsfläkt för lackering
  • 2024-06

Utsugsfläkt för lackering – Varför behöver man använda det?

En utsugsfläkt för lackering fungerar genom att skapa ett kontrollerat luftflöde som effektivt avlägsnar överskottsfärg och ångor från lackeringsområdet, exempelvis i en lackbox. Detta säkerställer en ren arbetsmiljö, förbättrar lackeringsresultaten och skyddar både arbetare och omgivningen från skadliga kemikalier. Varför ska man ha en utsugsfläkt vid lackering? Att använda en utsugsfläkt vid lackering är av […]
Läs mer
beräkna luftflöde ventilation

Beräkna luftflöde ventilation – Viktigt vid bygge av verkstadslokal

Att beräkna luftflöde för en ventilation i en verkstadslokal är av yttersta vikt för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Rätt dimensionerad ventilation bidrar till att minska skadliga partiklar och gaser, reglerar temperaturen och fuktnivåerna, samt förhindrar uppbyggnad av explosiva ångor. Detta är avgörande både för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav och för att skapa […]
Läs mer