Din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering

Att göra om din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering

  • 2024-04

När din bil är utrustad med dubbdäck och en punktering uppstår, är det viktigt att känna till hur du säkert hanterar situationen och vilka alternativ som finns tillgängliga för att komma tillbaka på vägen. Att få en punktering kan vara en stressande upplevelse, speciellt om det inträffar mitt ute i ingenstans. Följ med här så ska vi försöka bidra med några viktiga saker att tänka på.

Vad är de vanligaste skälen till punktering på dubbdäcken?

Punktering på dubbdäck kan ofta orsakas av skarpa föremål på vägen som stenar, metallbitar eller andra skräp som kan tränga igenom däckets slitbana. Dubbdäck är visserligen robusta och designade för att hantera hårt vinterväglag, men de är inte immuna mot skador som djupa hål eller skarpa kanter på is och asfalt.

Vilka förutsättningar gör att du löper större risk att få punktering?

Vissa vägförhållanden ökar risken för punkteringar betydligt. Låga temperaturer kan göra gummit i däcken hårdare och mer benäget att spricka vid kontakt med vassa föremål. Vintervägar späckade med grus, glassplitter från trafikolyckor, och vägkanter fyllda med skräp är alla riskzoner.

Din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering

Vilka vägunderlag är mer förrädiska gällande att få punktering?

Isiga och otjälade vägar där asfalten börjar spricka eller där frostskador uppstått kan vara särskilt förrädiska för dubbdäck. Dessa förhållanden kan leda till att vassa stenar och andra objekt lättare penetrerar däcket.

Undvik dessa saker i trafiken om du vill undvika att få punktering

För att minimera risken för punktering bör du undvika att köra över uppenbart skräp, djupa hål i vägen, stora sprickor i asfalten och områden med mycket byggmaterial. Det är även klokt att undvika att köra i däckspår där det ofta samlas grus och skräp.

När din bil är utrustad med dubbdäck och du fått punktering – hur långt kan du köra?

När ett dubbdäck drabbas av en punktering uppstår en rad omedelbara risker, inte bara för däckets kondition utan också för bilens körbarhet och säkerhet. Att köra på ett punkterat dubbdäck är starkt avrådet, men i en situation där du inte har något annat val än att förflytta bilen till en säkrare plats finns det viktig information att beakta.

Risker med att köra på ett punkterat dubbdäck

Dubbdäck är speciellt utformade för att ge optimalt grepp och stabilitet på isiga och snötäckta vägar genom sina inbäddade dubbar. När ett dubbdäck punkteras kan förlusten av lufttryck snabbt leda till att däcket förlorar sin form och därmed sitt grepp. Detta kan öka risken för olyckor, särskilt under vinterförhållanden.

Rekommenderat avstånd vid punktering

Generellt rekommenderas det att inte köra längre än absolut nödvändigt på ett punkterat däck. Idealiskt sett bör du endast köra tillräckligt långt för att kunna parkera bilen på en säker plats, som en rastplats, en bensinstation, eller en vägren som är tillräckligt bred för att kunna hantera bytet av däcket eller vänta på assistans säkert. Denna sträcka bör inte överstiga några hundra meter. Det är kritiskt att köra långsamt, inte överstiga 30 km/h, för att minimera ytterligare skador på däcket och bilen.

Långsiktiga konsekvenser av att köra på ett punkterat däck

Att fortsätta köra på ett punkterat dubbdäck kan leda till irreversibla skador inte bara på däcket utan även på fälgarna. Däcket kan också börja bryta ner sig självt, vilket eventuellt kan leda till en total däcksprängning under färd, vilket dramatiskt ökar risken för en allvarlig trafikolycka. Dessutom kan detta orsaka ytterligare skador på fordonets suspensionssystem och styrkomponenter.

Att hantera en punktering på ett säkert sätt innebär att minimera sträckan bilen körs efter att punkteringen upptäckts. Att vara förberedd för en sådan situation kan inkludera att ha kunskap om hur man byter ett däck, ha tillgång till en fungerande reservdäck, eller åtminstone ha ett däckreparationssats eller tillgång till vägassistans. Säkerhet bör alltid prioriteras, särskilt under de utmanande körförhållanden som dubbdäck är avsedda för.

Din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering

Byte av däck – Steg för steg

Att byta däck på en bil kan verka som en enkel uppgift, men det kräver noggrannhet för att säkerställa både din och andra trafikanters säkerhet. Nedan följer en detaljerad genomgång av varje steg i processen att byta ett punkterat däck, särskilt viktigt när bilen är utrustad med dubbdäck.

Förberedelser innan du börjar

Placera bilen på en plan yta: Det är avgörande att bilen står på en hård, plan yta för att förhindra att den rör sig under arbetet och för att domkraften ska kunna lyfta bilen säkert. Undvik mjuka underlag där domkraften kan sjunka.

Använd handbromsen: För att förhindra att bilen rör sig under bytet, är det viktigt att alltid dra åt handbromsen innan du påbörjar.

Placera vägkoner eller varningstrianglar: För att öka din säkerhet, placera varningstrianglar eller vägkoner runt bilen för att varna andra trafikanter om ditt närvaro.

Lossa hjulmuttrarna

Lossa hjulmuttrarna: Innan du lyfter bilen, lossa hjulmuttrarna en aning med hjulnyckeln. Gör detta medan däcket fortfarande har full kontakt med marken, vilket ger bättre hävarm och minskar risken för att bilen rör sig.

Lyfta bilen

Positionera domkraften: Placera domkraften under bilen vid den punkt som är avsedd för lyft. Denna är oftast markerad nära hjulen på bilens kaross. Se till att domkraften är ordentligt placerad för att undvika skador på bilen.

Lyft bilen: Använd domkraften för att långsamt och säkert lyfta bilen tills det punkterade däcket är helt fritt från marken. Se till att hålla barn och husdjur borta från arbetsområdet under lyftet.

Byta ut däcket

Ta bort det punkterade däcket: När bilen är säkert lyft, avlägsna helt de lossade hjulmuttrarna och ta bort det punkterade däcket.

Montera reservdäcket: Lyft reservdäcket på plats och rikta in bultarna med hjulets hål. Sätt tillbaka muttrarna och dra åt dem lätt för hand för att säkra däcket.

Sänka bilen och dra åt muttrarna

Sänk ner bilen: När reservdäcket är på plats, använd domkraften för att långsamt sänka ner bilen tills däcket tar i marken.

Dra åt hjulmuttrarna: När bilen är helt sänkt, använd hjulnyckeln för att dra åt hjulmuttrarna korsvis för att säkerställa att de är jämnt åtdragna och däcket sitter säkert.

Att genomföra dessa steg noggrant säkerställer att du på ett säkert sätt kan byta däck på din bil, även under stressiga förhållanden som en punktering på en avlägsen plats. Det är alltid bra att öva på däckbyte i en kontrollerad miljö för att vara förberedd när situationen uppstår.

Laga däck med däcklagningssats – steg för steg

Att använda en däcklagningssats kan vara ett effektivt sätt att temporärt reparera en punktering, särskilt när du är långt från en verkstad. Här är en detaljerad genomgång av hur man använder en sådan sats.

Identifiera och förbereda punkteringsstället

Ta bort det objekt som orsakat punkteringen
Först och främst är det viktigt att noggrant ta bort det objekt, såsom en spik eller skruv, som har orsakat punkteringen. Använd tänger eller andra lämpliga verktyg för att dra ut objektet från däcket.

Rengör och förbered skadeområdet
Använd de medföljande verktygen i däcklagningssatsen för att rengöra hålet. Detta inkluderar ofta en rågummipreparerare eller en fil för att göra insidan av hålet jämn och fri från lösa partiklar.

Applicera reparationsmaterial

Infoga reparationssträngen i hålet
Ta reparationssträngen, som ofta är täckt med ett självvulkaniserande material, och infoga den i appliceringsverktyget. Föra sedan in strängen i det rengjorda hålet tills ungefär hälften av strängen är synlig på båda sidor av däcket. Använd t.ex. NisoTech’s däckreparationssats, läs mer på: www.nisotech.se.

Täta och testa däcket

Pumpa däcket och kontrollera att det inte längre läcker luft
Använd en däckpump för att återställa korrekt lufttryck i däcket. Använd såpbubbellösning över det lagade området för att säkerställa att inga luftbubblor bildas, vilket indikerar att hålet är helt tätt.

Laga däck med däckreparationsvätska – steg för steg

Däckreparationsvätska är ett snabbt och lättanvänt alternativ för att täta punkteringar i nödsituationer. Nedan följer stegen för hur du använder denna metod.

Förbered vätskan och däcket

Skaka flaskan med reparationsvätska ordentligt
Det är viktigt att skaka flaskan väl för att säkerställa att innehållet är väl blandat och alla kemikalier är aktiva.

Anslut slangen till däckets ventil och töm innehållet i däcket
Anslut slangen som medföljer flaskan till däckventilen. Tryck sedan på flaskan för att pumpa in hela innehållet i däcket, vilket kommer att börja täta eventuella läckor.

Distribuera och kontrollera tätningsmedlet

Kör bilen en kort sträcka för att fördela vätskan jämnt inuti däcket
Efter att vätskan har införts är det nödvändigt att omedelbart köra bilen en kort sträcka, vanligtvis några hundra meter, för att tillåta tätningsmedlet att spridas jämnt inuti däcket och täta punkteringen effektivt.

Dessa reparationsmetoder ger temporära lösningar och det är alltid bäst att besöka en professionell däckverkstad så snart som möjligt för en permanent reparation eller utbyte av däcket.

Din bil är utrustad med dubbdäck och du får punktering

Nödsituation utan reservdäck – så gör du

  • Ring vägassistans eller bärgningstjänst för hjälp att transportera din bil till närmaste verkstad.
  • Stanna säkert i fordonet eller på en trygg plats medan du väntar på hjälp.
  • Överväg att ha en däckreparationskit eller en nöddäck som framtida investering för liknande situationer.

Att hantera en punktering på dubbdäck kräver kunskap och rätt verktyg. Genom att följa dessa steg kan du minimera skador och hålla dig säker på vägarna under vinterförhållanden.